hình như những người thích viết đều có một đời sống nội tâm phong phú.
nghĩ, nếu có (thực sự) thích ai, người đó chắc chắn phải thật sâu sắc.
sâu sắc đủ để hiểu được mình, 3/4 thôi.
chỉ thế cũng quá khó tìm :))
bạn bè bảo kén chọn ít thôi. ừ thì kén chọn, chung quy cũng chưa tìm ra một người deep talk với mình được lâu.

mà tìm được rồi, người ta cũng chẳng ở đây.

mình cực kì thích nói, mà cũng cực kì thích im lặng.

ai mình cũng nói chuyện được, nhưng để ai đó làm mình trải lòng, trải được hết cả những insecurities, những lo lắng…

chắc chẳng có ai.

ừ. cứ để mình 1 mình thế đi. thích im lặng theo kiểu này. vì sẽ chẳng ai đoán được mình đang lo sợ và yếu đuối gì. đừng để một ai bắt thóp.

một người sâu sắc.

SÂU SẮC.

2 cái chữ này, nó thật tuyệt vời làm sao.

sâu sắc. cả nhạy cảm, cả trưởng thành. cả thấu hiểu. cả trách nhiệm.

tuyệt. đúng rồi. đây sẽ là first criteria cho chồng or ny mình sau này. SÂU SẮC.

à, ở gần nữa … hờ…

Advertisements