Tôi định xăm biểu tượng cung Sư Tử lên ring finger tay trái của mình.

Tôi có ấn tượng rất mạnh về phụ nư cung Sư Tử. Ko phải tự nhiên mà những người phụ nữ tôi thần tượng đều là Leo hoặc có Leo element: Marilyn Monroe, Cara Delevingne, Coco Chanel. They are so strong, so independent and dignified, and thats what i like the most about a woman.

Not that i see myself most alike a Leo woman. If i simply tattoo the sign i most alike i would rather choose Gemini or Sagittarius. But Leo is what i want myself to become. Im not that strong-willed, determined yet. because im so inconsistent. Im not that decisive, because im so indecisive. But im not that kind of woman who will fall crumble down on the floor moaning whining waiting for a man to come and rescue. Tôi k thích con gái yếu đuối, ỷ lại và thích phụ thuộc. tôi đã từng như thế :)) nhưng giờ thì không, vì tôi không thích thế.

ngày trước đợt đi làm tình nguyện, tôi gặp một anh học Y, thihs chụp ảnh và học cả psychology. anh này cũng thinh thích tôi nhg có người yêu 5 năm cmnr (chung thủy ghê). anh bảo tôi là “an irresistible woman, so hard to handle. right the first time i saw you”. isnt it great? to be hard to handle? tôi cũng tự nhận mình vô cùng khó để handle, trong chuyện tình cảm. người đàn ông đó phải như thế nào mới handle được tôi.

nói thế thôi. lảm nhảm nhiều làm chi. ttôi đi shopping đây.

Advertisements